Pawilon wystawowy Westerplatte

8/10

Studium możliwości zagospodarowania pola bitwy Westerplatte pod kątem odtworzenia walorów historycznych i rozwoju funkcji muzealnych

2018

Miasto Gdańsk

Gdańsk Westerplatte
 • Studium możliwości zagospodarowania pola bitwy Westerplatte pod kątem odtworzenia walorów historycznych i rozwoju funkcji muzealnych


 • Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/klient.dhosting.pl/madedhost/restudio.com.pl/public_html/wp-content/themes/restudio/template-parts/project-content.php on line 58

  Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/klient.dhosting.pl/madedhost/restudio.com.pl/public_html/wp-content/themes/restudio/template-parts/project-content.php on line 59

  Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/klient.dhosting.pl/madedhost/restudio.com.pl/public_html/wp-content/themes/restudio/template-parts/project-content.php on line 59
 • Koncepcja

 • Miasto Gdańsk

 • Gdańsk Westerplatte

 • 2018

 • Rafał Jacaszek, Maciej Jacaszek, Roland Kwaśny, Agata Bonisławska, Piotr Woszczalski

Obecny obraz Pola Bitwy na Westerplatte bardzo różni się od tego , który istniał 01.09.1939. W czasie 7 dni obrony zniszczonych lub uszkodzonych została większość budynków oraz mocno naruszone istniejące zagospodarowanie terenu.

Stosując różnorodne, architektoniczne środki wyrazu, próbujemy choć w części nawiązać do atmosfery tego miejsca, z sierpnia i września 1939r. W nowo zaprojektowanej, głównej strefie wejściowej lokalizujemy pawilon ekspozycyjny, którego forma, oprócz walorów architektonicznych odnosi się również do wymiaru symbolicznego. Obiekt znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie linii brzegowej i poddawany będzie oddziaływaniu fal morskich i wiatru co może budzić skojarzenia z niezłomną postawą polskich żołnierzy. Pawilon od strony wody obsypany jest wielkogabarytowymi głazami pełniącymi funkcję falochronu – rozwiązanie architektoniczne inspirowane jest krajobrazem terenu, na którym prowadzone były działania wojenne.

Kolejnym ważnym elementem budującym nową narrację jest element muru. Z kwerendy historycznej wynika , że mur okalał właściwie większą część obszaru Pola Bitwy. Mur był granicą, gdzie zaczynała się Wojskowa Składnica Tranzytowa , polska enklawa na terenie Wolnego Miasta Gdańska. Współcześnie teren ma być również enklawą, choć innego rodzaju : miejscem pamięci, zadumy , skupienia, odczucia atmosfery pierwszych dni wojny. Stąd decyzja o odtworzeniu , we współczesnej interpretacji, fragmentu muru po jego dawnym śladzie na odcinku, gdzie jest to obecnie możliwe tj. od Zatoki Gdańskiej po kanał portowy przy terminalu promowym.

System dwóch powiązanych elementów architektonicznych: muru oraz pawilonu poprzez wzajemne usytuowanie tworzy rodzaj wewnętrznej przestrzeni wejściowej na teren Pola Bitwy z wielkogabarytowymi ścianami ekspozycyjnymi. Składa się ona z systemu ścieżek, placów, zielonych trawników np.: ukształtowanych w formie wgłębień w skarpach przypominających leje po bombach.

arrow-short powrót

Następne projekty