Cmentarz Żołnierzy na Westerplatte

9/10

Cmentarz Żołnierzy na Westerplatte

2021

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Gdańsk
  • Cmentarz Żołnierzy na Westerplatte

  • Koncepcja

  • Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

  • Gdańsk

  • 10 ha

  • 2021

  • Maciej Jacaszek, Rafał Jacaszek, Piotr Woszczalski, Roland Kwaśny, Jacek Kiciński, Radek Czerniejewski, Marta Marszałek

Główną inspiracją dla projektu architektonicznego Cmentarza Żołnierzy na Westerplatte jest dokonane, w trakcie badań archeologicznych, znaczące odkrycie. W wyniku przeprowadzonych na szeroką skalę prac wykopaliskowych, odkryto w ziemi szczątki polskich obrońców Wojskowej Składnicy Tranzytowej, którzy we wrześniu 1939 roku walczyli na półwyspie Westerplatte. Badacze odsłonili dziewięć szkieletów ludzkich, a także kilkaset fragmentów ludzkich kości. Zaproponowana ortogonalna kompozycja planu całego założenia nawiązuje do metody prowadzonych prac archeologicznych, w trakcie których teren pokryto geometryczną siatką. Ortogonalna siatka ulega deformacji w miejscu odkrytej, anonimowej mogiły. Zniekształca się także radykalnie ucięta w tym miejscu ziemia. Deformacja zachodzi zarówno w płaszczyźnie poziomej (planie), jak i pionowej, w postaci obniżenia terenu. Sam dół, jako świadek historii, ma zostać wyeksponowany poprzez zabiegi architektoniczne i rzeźbiarskie. Zróżnicowanie poziomów między dołem a cmentarzem i połączenie tych stref zielonymi tarasami ma być symbolem zasłużonego wyniesienia polskich bohaterów i przywrócenia godności ich pochówku.

Zaprojektowaliśmy żeliwne obeliski – pomniki nagrobne, które swoją wertykalną formą symbolizują bohaterstwo i męstwo poległych żołnierzy. Ich symetryczna i regularna kompozycja nawiązuje do żołnierskiego porządku i stanowi kontrast dla nieregularnego, zdeformowanego dołu – miejsca anonimowego pochówku.
Obeliski symbolizujące żołnierzy górują nad miejscem pochówku, pokazanym metaforycznie jako obniżone pole wypełnione żeliwną zdeformowaną fakturą.
Dół został od strony północnej ograniczony żeliwną ścianą z ekspresyjnym „fryzem” nawiązującym do warstwy ziemi, w której odnalezione zostały ludzkie szczątki. Pomniki zwrócone frontem w stronę dołu, wchodzą w swoisty dialog z żeliwną ścianą. Każdy obelisk jest charakterystycznym odbiciem, negatywem tej ściany i jej wypukłego fryzu. Pomniki w części cokołowej posiadają wklęsłą deformację – znamię, które symbolizuje „wyrwanie” ich spod ziemi.
arrow-short powrót

Następne projekty