Park i plaża przy marinie w Rucianem Nidzie

3/10

Nadwodna przestrzeń rekreacyjna w Rucianem Nidzie

2023

Gmina Ruciane Nida

Ruciane Nida
  • Nadwodna przestrzeń rekreacyjna w Rucianem Nidzie

  • projekt wykonawczy

  • Gmina Ruciane Nida

  • Ruciane Nida

  • 250m2

  • 300 m2

  • 50 000 m2

  • 2023

  • Maciej Jacaszek, Rafał Jacaszek, Marta Marszałek, Filip Murzhak, Piotr Woszczalski, Karolina Lebiedzińska

W bezpośrednim sąsiedztwie mariny zaprojektowaliśmy ogólnodostępne tereny rekreacyjne z pomostami, plażą, placem nadwodnym, boiskami. Strefa wypoczynku nad wodą została połączona z miastem zielonym rękawem, umożliwiającym komunikację pieszych krajobrazową ścieżką wzdłuż  naturalnego brzegu jeziora. Centrum założenia parkowego stanowi plac na planie koła z naturalnymi kaskadami wodnymi.

Projekt przewiduje wykreowanie spójnego systemu zieleni parkowej i rekreacyjnej, która płynnie i nieprzerwanie wchodzi w obręb terenów portowych, bez kolizji z ruchem kołowym i budynkami.  W obrębie plaży przewiduje się wykreowanie naturalnego krajobrazu z pagórkami, do których ukształtowania przewiduje się wykorzystanie ziemi z wykopu basenu portowego

Projekt zieleni zakłada zgodność gatunkową z siedliskiem oraz charakterem miejsca. Wśród gatunków drzew pojawiających się w projekcie wzdłuż brzegu jeziora znajdą się wierzby oraz olsze.  Całość zostanie uzupełniona o rośliny bylinowe preferujące siedliska nadwodne – liliowce, kosaćce, sadziec plamisty, krwawnica, niezapominajki, języczka w odmianach, średniowysokie i wysokie trawy (np. trzęślica modra).

arrow-short powrót

Następne projekty