Biblioteka Miejska w Iławie

8/10
2017

Gmina Miejska Iława

Iława, ul. Jana III Sobieskiego
  • Koncepcja / Projekt budowlany

  • Gmina Miejska Iława

  • Iława, ul. Jana III Sobieskiego

  • 2 007 m2

  • 1 101 m2

  • 5 039m2

  • 2017

  • Maciej Jacaszek, Rafał Jacaszek, Marta Marszałek, Artur Dubis

Podstawowym celem projektu jest stworzenie prestiżowego obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej, o wysokich walorach architektonicznych, który honorując wartościowe otoczenie, w minimalnym stopniu będzie ingerował w istniejący starodrzew i nie spowoduje znacznych niwelacji terenu. Ważnym kryterium projektowym jest kryterium umiarkowania – budynek ma wpisać się, a nie konkurować z założeniem parkowym.

Koncepcja zakłada jak najlepsze wkomponowanie obiektu w otaczający krajobraz – stąd m. in. decyzja o podporządkowaniu wyeksponowanej ściany budynku charakterystycznemu szpalerowi starodrzewia, który pod kątem wkomponowany jest w założenie parkowe. Ta decyzja projektowa uczytelnia istniejące urbanistyczne założenie i eksponuje oś będącą zwornikiem terenów parkowych z bulwarami wokół Małego Jezioraka. Ważnym, realizowanym w pracy konkursowej pomysłem jest powiązanie całego założenia urbanistycznego z miastem: z ulicą Sobieskiego oraz bulwarami Jana Pawła II.

arrow-short powrót

Następne projekty