Młyn Oliwa

7/10
2016

Prywatny

Gdańsk
  • Budowlany

  • Prywatny

  • Gdańsk

  • 1 139 m2

  • 473 m2

  • 8 405 m2

  • 2016

  • Restudio Maciej Jacaszek, Rafał Jacaszek, Artur Dubis, Anna Ostasz

Teren inwestycji objęty opracowaniem to obszar sąsiadujący z Parkiem Oliwskim i nowo projektowanym osiedlem mieszkaniowym. Skomunikowany od strony ul. Grunwaldzkiej. W skład terenu wchodzi zabytkowy budynek młyna i potok. Przedmiotem opracowania jest rozbudowa istniejącego młyna wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania. W historycznej części młyna zlokalizowano sale konsumpcyjne. W części rozbudowywanej przewidziano jedną dużą salę konsumpcyjną dla ponad 100 osób oraz funkcję hotelową. Hol będący parterowym łącznikiem pomiędzy nową a istniejącą częścią stanowi trzon komunikacyjny nowego obiektu.

arrow-short powrót

Następne projekty