Kompleks sportowy w Żukowie

10/10

Projekt koncepcyjny kompleksu sportowego w Żukowie

2010

Gmina Żukowo

Żukowo
  • Projekt koncepcyjny kompleksu sportowego w Żukowie

  • Koncepcja

  • Gmina Żukowo

  • Żukowo

  • 3628 m2

  • 3338,2 m2

  • 52700 m2

  • 2010

  • Rafał Jacaszek, Maciej Jacaszek, Grzegorz Porębski, Roland Kwaśny, Bartosz Zamorski

Głównym założeniem ideowym projektantów było uzyskanie klarownej kompozycji kompleksu boisk sportowych i obiektów z nimi powiązanych w integracji z projektowanym parkiem. Starano się zachować istniejący stan przyrodniczy obszaru z uwzględnieniem zastanej rzeźby terenu i drzewostanu. Wykorzystano istniejące skarpy oraz wykonane makroniwelacje mas ziemnych, w które wkomponowano nowe obiekty i urządzenia , co znacznie ogranicza koszt ich realizacji.

arrow-short powrót

Następne projekty