Żurawie Portowe


    Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/klient.dhosting.pl/madedhost/restudio.com.pl/public_html/wp-content/themes/restudio/template-parts/project-content.php on line 58

    Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/klient.dhosting.pl/madedhost/restudio.com.pl/public_html/wp-content/themes/restudio/template-parts/project-content.php on line 59

    Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/klient.dhosting.pl/madedhost/restudio.com.pl/public_html/wp-content/themes/restudio/template-parts/project-content.php on line 59

Tematy projektowe związane z architekturą nadwodną interesują nas w sposób szczególny. Projektowanie marin , przystani wodnych , przestrzeni publicznej w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki, jeziora lub morza to nasza zawodowa pasja. Projekty architektoniczne dotyczące relacji miasta i wody podejmowaliśmy niejednokrotnie. Wielkim sukcesem naszej pracowni okazał się projekt Centrum Żeglarstwa Wodnego i Lodowego nad jeziorem Ukiel w Olsztynie. Mamy nadzieję, że sukces tamtego tematu powtórzy projekt Infobox ‘ u Port Gdańsk w unikalnej lokalizacji falochronu zachodniego przy wejściu do kanału portowego od strony morza.

Projekt „ Podpalamy dźwigi portowe” wpisuje się w ambicje naszej pracowni projektowej uczestniczenia w dyskusji o kształcie przestrzeni publicznej gdańskiego waterfront ‘ u

ŻURAWIE

Dźwigi stoczniowe są jednym z najważniejszych elementów krajobrazu Gdańska. Badania socjologiczne oraz różne lokalne inicjatywy świadczą o dużym zaangażowaniu społeczeństwa na rzecz zachowania dźwigów na terenach postoczniowych.

W analizach urbanistycznych wykonanych na zlecenie Miasta Gdańska określono konkretne lokalizacje w Młodym Mieście, w których poszczególne żurawie mogłyby pozostać.

Powstaje pytanie w jakiej formie dźwigi portowe miałyby wkomponować się w nowy krajobraz terenów postoczniowych , które mają być prestiżową przestrzenią publiczną Gdańska.

Panorama terenów postoczniowych – przyszłego waterfron ‘ u Gdańska

IDEA:

Próby rewitalizacji żurawi gdańskich, z racji symbolu jaki stanowią w świadomości społeczeństwa wymagają głębokiej analizy i indywidualnego podejścia projektowego. W naszym przekonaniu standardowe pomysły podświetlenia dźwigów portowych, nadania mu nowego koloru (czy przywrócenie oryginalnej barwy) to banalne i powszechne rozwiązania spotykane już w wielu miastach portowych.

Prace koncepcyjne powinny szukać oryginalnych rozwiązań adekwatnych do unikalnej formy i skali gdańskich dźwigów portowych.

W prezentowanym opracowaniu światło traktujemy jako integralny element żurawia. Cała struktura niejako staje się światłem, symbolicznie przyciągając do siebie i odsłaniając swoje ukryte piękno.

Iluminacja żurawi portowych

CEL

Przekształcone przez światło dźwigi portowe mogłyby dać czytelny sygnał, że Gdańsk chce wybudować dzielnicę wyjątkową. Powstałby silny znak identyfikujący Młode Miasto, a nawet Gdańsk na tle innych miast portowych.

W naszym przekonaniu równolegle należałoby opracować kompletny system identyfikacji wizualnej nowej dzielnicy Gdańska spójny z koncepcją rewitalizacji dźwigów portowych. W ramach tego opracowania można zaprojektować logotypy, piktogramy, typografię oraz małą architekturę inspirowaną formą żurawia lub innych charakterystycznych artefaktów przemysłu stoczniowego

ROZWIĄZANIA

Koncepcja zakłada wypełnienie światłem fragmentów przestrzennej konstrukcji dźwigów portowych. Pomysł można rozwijać w wielu kierunkach, jednak rozwiązania nie mogą zdominować samego żurawia portowego. Najlepszym rozwiązaniem jest taka forma wkomponowania światła , która podkreśli strukturę i sylwetę dźwigu. W naszej koncepcji analizujemy 2 warianty :

  1. instalujemy transparentny materiał na ostatnim elemencie ramienia dźwigu i całą tą konstrukcję wypełniamy źródłem światła
  2. wprowadzamy liniowe światło na poszczególnych elementach konstrukcji dźwigu

W prezentowanej koncepcji pokazujemy także możliwość użycia kolorowego światła jako elementu krajobrazu żyjącego miasta. Barwa światła mogłaby być dostosowywana do aktualnych wydarzeń i uroczystości obchodzonych w Gdańsku.

arrow-short powrót