Restudio Pracownia Architektoniczna – Rafał i Maciej Jacaszek | Gdańsk, Olsztyn :: Blog Archive

Archive

Wydział Neofilologii i Rektorat Uniwersytetu Gdańskiego

Wydział Neofilologii i Rektorat Uniwersytetu Gdańskiego

24Lut
0Comments

Budynek Neofilologii stanowi dopełnienie urbanistyczne założenia kampusu uniwersyteckiego. Wejście główne do tego obiektu zlokalizowano w pobliżu przecięcia pasażu akademickiego z ciągiem pieszym, wokół którego koncentrują się wejścia główne do poszczególnych wydziałów kampusu: Prawa...

More
Muzeum Katyńskie w Warszawie

Muzeum Katyńskie w Warszawie

06Lut
0Comments

Głównym pomysłem na kształtowanie przestrzeni muzeum było stworzenie krajobrazu, który operując symbolicznymi formami i kompozycją w sposób niejednoznaczny i niedosłowny oddziałuje na widza. Celem tworzenia krajobrazu symbolicznego jest próba wprowadzenia zwiedzających w specyficzny nastrój...

More
Kompleks sportowy w Żukowie

Kompleks sportowy w Żukowie

18Sty
0Comments

Głównym założeniem ideowym projektantów było uzyskanie klarownej kompozycji kompleksu boisk sportowych i obiektów z nimi powiązanych w integracji z projektowanym parkiem. Starano się zachować istniejący stan przyrodniczy obszaru z uwzględnieniem zastanej rzeźby terenu i drzewostanu. Wykorzystano...

More
Kategorie
Archiwa

Pages: 1 2 3 4