Restudio Pracownia Architektoniczna – Rafał i Maciej Jacaszek | Gdańsk, Olsztyn :: Kompleks sportowy w Żukowie

Kompleks sportowy w Żukowie

Obiekt:
Projekt koncepcyjny kompleksu sportowego w Żukowie

Typ:
Użyteczność publiczna

Faza:
Koncepcja

Inwestor:
Gmina Żukowo

Lokalizacja:
Żukowo

Powierzchnia użytkowa:
3628m2

Powierzchnia zabudowy:
3338,2 m2

Powierzchnia działki:
52700 m2

Data:
2010r.

Zespół:
Rafał Jacaszek, Maciej Jacaszek, Grzegorz Porębski, Roland Kwaśny, Bartosz Zamorski

Głównym założeniem ideowym projektantów było uzyskanie klarownej kompozycji kompleksu boisk sportowych i obiektów z nimi powiązanych w integracji z projektowanym parkiem. Starano się zachować istniejący stan przyrodniczy obszaru z uwzględnieniem zastanej rzeźby terenu i drzewostanu. Wykorzystano istniejące skarpy oraz wykonane makroniwelacje mas ziemnych, w które wkomponowano nowe obiekty i urządzenia , co znacznie ogranicza koszt ich realizacji.