Restudio Pracownia Architektoniczna – Rafał i Maciej Jacaszek | Gdańsk, Olsztyn :: Muzeum Katyńskie w Warszawie

Muzeum Katyńskie w Warszawie

Obiekt:
Koncepcja Muzeum Katyńskiego
w budowli i otoczeniu kaponiery
w Cytadeli Warszawskiej

Typ:
Użyteczność publiczna

Faza:
Koncepcja

Inwestor:
Miasto Warszawa

Lokalizacja:
Warszawa

Powierzchnia użytkowa:
1100m2

Data:
2010 r.

Zespół:
Maciej Jacaszek, Rafał Jacaszek, Grzegorz Porębski, Roland Kwaśny, Bartosz Zamorski

Głównym pomysłem na kształtowanie przestrzeni muzeum było stworzenie krajobrazu, który operując symbolicznymi formami i kompozycją w sposób niejednoznaczny i niedosłowny oddziałuje na widza. Celem tworzenia krajobrazu symbolicznego jest próba wprowadzenia zwiedzających w specyficzny nastrój charakterystyczny dla wyjątkowego charakteru jaki powinien cechować Muzeum Katyńskie.

Plac wejściowy jest najważniejszym elementem projektowanego krajobrazu symboliczego. Otaczające skarpy i przede wszystkim ułożone na placu białe kamienie z wydrążonymi dziurami nawiązują do dołów śmierci. Obniżenie drogi o kilkadziesiąt centymetrów względem placu pogłębia wrażenie, iż kamienie ułożone są warstwami.
Prowadząca do Muzeum Katyńskiego droga-dojście w swojej formie przypomina pęknięcie. Kompozycja ta jest alegorią losów narodu polskiego. Kręta, załamana droga pozwala dłużej obcować z kamiennym krajobrazem. Zakończenie kompozycji stanowi budynek Muzeum Katyńskiego, w którym zostanie odkryta cała prawda o zbrodni.