Restudio Pracownia Architektoniczna – Rafał i Maciej Jacaszek | Gdańsk, Olsztyn :: Teatr Wybrzeże

Teatr Wybrzeże

Obiekt:
Teatr Wybrzeze – modernizacja

Typ:
Użyteczność publiczna

Faza:
Koncepcja

Inwestor:
Teatr Wybrzeże

Lokalizacja:
Gdańsk

Powierzchnia użytkowa:
3 700 m2

Powierzchnia zabudowy:
3 000 m2

Data:
2013r.

Zespół:
Maciej Jacaszek, Rafał Jacaszek, Roland Kwaśny, Szymon Czech, Karol Szulc

Główną ideą projektu jest przestrzenne i funkcjonalne zintegrowanie Teatru Głównego z pozostałymi obiektami teatralnymi przy jednoczesnym wyeksponowaniu obiektów zabytkowych tj. Starej Apteki , Przejścia Bramnego i średniowiecznego muru obronnego od ul. Św.Ducha. Zamierzenie to zostało osiągnięte poprzez:

– kontrast materiałowy – jasne kolory obiektów teatralnych (elewacje, dach) oraz transparentne przeszklenia w kontraście do cegły średniowiecznej.

– kompozycję brył – jednorodne materiałowo budynki (Malarnia z łącznikiem, nowe zaplecze przy Starej Aptece oraz sala nad przejściem bramnym) okalają i eksponują w różnych wymiarach obiekty zabytkowe.