Restudio Pracownia Architektoniczna – Rafał i Maciej Jacaszek | Gdańsk, Olsztyn :: Plac Xawerego Dunikowskiego

Plac Xawerego Dunikowskiego

Obiekt:
Plac Xawerego Dunikowskiego

Typ:
Użyteczność publiczna

Faza:
Koncepcja

Inwestor:
Miasto Olsztyn

Lokalizacja:
Olsztyn

Powierzchnia:
8 300 m2

Data:
2013 r.

Zespół:
Rafał Jacaszek, Maciej Jacaszek,
Piotr Karaś, Karol Szulc

Plac X. Dunikowskiego nanizany jest na główny trakt urbanistyczny miasta Olsztyna – Aleję M. J. Piłsudskiego. Nowe wykreowanie tego placu uzupełni sąsiednie przestrzenie publiczne Placu Solidarności oraz placu przy pomniku AK.
Ukształtowanie Placu Dunikowskiego w znacznej mierze zdecyduje o atrakcyjności całego śródmieścia, w którym dzisiaj brakuje przyjaznych i atrakcyjnych przestrzeni publicznych. W przekonaniu autorów, niezbędne jest rozległe spojrzenie na Plac i jego otoczenie, by poszukać rozwiązania w możliwie najlepszy sposób odpowiadającego na złożone uwarunkowania i równocześnie wykorzystujące potencjał miejsca.
Projekt w sposób szczególny odnosi się do historycznego budynku dawnej Rejencji. Wykreowanie placu górnego, funkcjonalnie powiązanego z Urzędem Marszałkowskim honoruje skalę tego obiektu oraz jego historyczne znaczenie. Jest to jeden z niewielu zachowanych budynków z początku XX w. w tej części miasta. Rozwiązania projektowe koncentrują się na realizacji należnej ekspozycji gmachu dawnej Rejencji przy jednoczesnym zachowaniu osi kompozycyjnej na Pomnik autorstwa X. Dunikowskiego.

Na placu dolnym zlokalizowano betonowe formy przestrzenne nawiązujące do formy kamieni naturalnych charakterystycznych dla krajobrazu Warmii i Mazur.