Restudio Pracownia Architektoniczna – Rafał i Maciej Jacaszek | Gdańsk, Olsztyn :: Park Centralny w Olsztynie

Park Centralny w Olsztynie

Obiekt:
Park Centralny w Olsztynie

Typ:
Użyteczność publiczna

Faza:
Koncepcja

Inwestor:
Miasto Olsztyn

Lokalizacja:
Olsztyn

Powierzchnia działki:
13 ha.

Data:
2012r.

Zespół:
Maciej Jacaszek, Rafał Jacaszek,
Grzegorz Porębski

Park to teren o powierzchni 12,87 ha położony w centrum Olsztyna. Restudio Architektury wygrało konkurs na jego koncepcję w 2004 r. W roku 2012 przygotowaliśmy program funkcjonalno-użytkowy Parku Centralnego.

Główną ideą projektu jest przełamanie negatywnej tendencji odwracania się miasta plecami do rzeki Łyny. Opracowany przez nas projekt podkreśla walory rzeki. Punktem kulminacyjnym” parku jest tzw. plac centralny. Do niego prowadzą trakty i tu zbiegają się osie widokowe. Będzie tu także mała scena i fontanna. Plac ma mieć formę uniesionego nad powierzchnią pomostu na stalowych palach, a jego konstrukcja zapobiegnie degradacji istniejących torfowisk. Wkomponowane weń będą trzcinowiska i ogród roślin wodnych.