Restudio Pracownia Architektoniczna – Rafał i Maciej Jacaszek | Gdańsk, Olsztyn :: Sala teatralno-koncertowa w Suwałkach

Sala teatralno-koncertowa w Suwałkach

Obiekt:
Sala teatralno-koncertowa w Suwałkach

Typ:
Użyteczność publiczna

Faza:
Realizacja

Inwestor:
Miasto Suwałki

Lokalizacja:
Suwałki

Powierzchnia użytkowa:
6 539,2m2

Powierzchnia zabudowy:
2 918,3m2

Powierzchnia działki:
21352,7m2

Data:
2012 r.

Zespół:
Rafał Jacaszek, Maciej Jacaszek,
Grzegorz Porębski, Roland Kwaśny,
Bartosz Zamorski, Jarosław Folwarski

Obiekt pełni dwie podstawowe funkcje: sali teatralno-koncertowej na około 700 osób z zapleczem dla artystów oraz domu kultury z salą kameralną na ok. 100 osób wraz z salami tematycznymi do ćwiczeń teatralnych, muzycznych i plastycznych. Budynek został zaprojektowany w sposób umożliwiający niezależne działanie obu funkcji.

Sala koncertowo-teatralna w Suwałkach (ŚCIANA WSCHODNIA) jest z założenia oparta o działalność impresaryjną, polegającą na prezentowaniu przedstawień zrealizowanych przez różne zespoły teatralne z Polski i z zagranicy. Będą tu organizowane przedstawienia teatrów dramatycznych, teatrów tańca, koncerty (w tym filharmoniczne), wystawy. W obiekcie możliwe jest także organizowanie konferencji, festiwali lokalnych i międzynarodowych, widowisk telewizyjnych. Budynek, a w szczególności scena musi być wielofunkcyjna i technologicznie przygotowana do organizacji różnych wydarzeń, które wymagać będą wielorakiego, sprawnego i szybkiego przygotowania przez wyspecjalizowany personel. Dobrym przykładem są realizacje takich obiektów w ostatnich latach w krajach Beneluksu gdzie standardem jest wystawianie rocznie 300 różnorodnych spektakli.

Do zrealizowania tych założeń wykorzystaliśmy nowatorską na polskim rysunku technologię sceniczną. Sala Teatralno-Koncertowa w Suwałkach to pierwszy obiekt w Polsce z tak zaawansowanymi rozwiązaniami w dziedzinie mechaniki sceny.