Restudio Pracownia Architektoniczna – Rafał i Maciej Jacaszek | Gdańsk, Olsztyn :: NoVa Gdynia

NoVa Gdynia

01

Obiekt:
Zespół zabudowy mieszkaniowej i usługowej Gdynia NoVa

Typ:
Wielorodzinny, użyteczność publiczna

Faza:
Koncepcja

Inwestor:
Deweloper

Lokalizacja:
Gdynia, ul. Strzelców

PUM:
11 795 m2

Powierzchnia użytkowa budynków usługowych (z garażami podziemnymi):
8 183 m2

Ilość mieszkań:
220

Ilość miejsc postojowych mieszkań:
330

Powierzchnia terenu:
1.38 ha

Data:
2017r.

Zespół:
Restudio / Archimosa : Maciej Jacaszek, Rafał Jacaszek, Darek Klepaczko, Jolanta Wojowska, Marta Mioduszewska, Artur Dubis, Piotr Woszczalski

Podstawową ideą projektu jest przestrzenne i funkcjonalne zintegrowanie zespołu zabudowy mieszkaniowej i usługowej przy zachowaniu optymalnych parametrów p.u.m. W prezentowanej pracy położono duży nacisk na poszukiwania jednorodnej i spójnej architektury obiektów o różnorodnej funkcji. Projektowana zabudowa mieszkaniowa, o zróżnicowanej formie, została „spięta” horyzontalnym stylobatem parterowego obiektu handlowego z dominantą przestrzenną – obiektem usługowym na skrzyżowaniu ulic: Wielkopolskiej i Strzelców. Charakterystyczna pozioma, biała linia gzymsu o znacznej długości integruje różnorodne formy zabudowy mieszkaniowej i usługowej. Ponadto niska , będąca na pierwszym planie, forma obiektu handlowego optycznie zmniejsza skalę budynku mieszkalnego od strony ul. Wielkopolskiej, przesłaniając mało atrakcyjny mur oporowy.

Unikalny, modernistyczny zespół miejskiej zabudowy Gdyni jest podstawową inspiracją dla projektowanego osiedla. Projektowane obiekty posiadają wyraźne odniesienie do modernistycznego dziedzictwa miasta. Kubiczne formy zabudowy mieszkaniowej, „biała architektura”, sylweta założenia urbanistycznego, która subtelnie nawiązuje do form marynistycznych – to wspólne cechy charakterystycznej gdyńskiej architektury oraz projektowanej zabudowy mieszkaniowo – usługowej.