Restudio Pracownia Architektoniczna – Rafał i Maciej Jacaszek | Gdańsk, Olsztyn :: Most św. Jakuba, planty miejskie w Olsztynie

Most św. Jakuba, planty miejskie w Olsztynie

Obiekt:
Most św. Jakuba, planty miejskie w Olsztynie

Typ:
Użyteczność publiczna

Faza:
Realizacja 2016r.

Inwestor:
Miasto Olsztyn

Lokalizacja:
Olsztyn

Powierzchnia działki:
10 ha.

Data:
2014r.

Zespół:
Maciej Jacaszek, Rafał Jacaszek,
Karol Szulc

Projekt połączenia Parku Podzamcze, Parku Centralnego i Placu Jedności Słowiańskiej (fragment plant) przy jednoczesnej przebudowie mostu św. Jakuba oraz ulic S.Pieniężnego i S. Staszica w Olsztynie. Obszar posiada wyjątkowy charakter, który wyrasta z dziedzictwa historycznego (katedra i fortyfikacje w postaci murów i obwałowania) oraz sąsiedztwa rzeki Łyny i istniejących projektowanych i realizowanych terenów zieleni miejskiej. Celem strategii projektowej jest wprowadzenie niezbędnych działań, które mają na celu stworzenie przyjaznej rekreacyjnej przestrzeni miejskiej i dostosowanie jej do aktualnych potrzeb funkcjonalnych i komunikacyjnych.