Restudio Pracownia Architektoniczna – Rafał i Maciej Jacaszek | Gdańsk, Olsztyn :: Młyn Oliwa

Młyn Oliwa

Obiekt:
Młyn

Typ:
Użyteczność publiczna

Faza:
Budowlany

Inwestor:
Prywatny

Lokalizacja:
Gdańsk, Oliwa

Powierzchnia użytkowa:
1 139 m2

Powierzchnia zabudowy:
473 m2

Powierzchnia działki:
8 405 m2

Data:
2016r.

Zespół:
Restudio  Maciej Jacaszek, Rafał Jacaszek, Artur Dubis, Anna Ostasz

Teren inwestycji objęty opracowaniem to obszar sąsiadujący z Parkiem Oliwskim i nowo projektowanym osiedlem mieszkaniowym. Skomunikowany od strony ul. Grunwaldzkiej. W skład terenu wchodzi zabytkowy budynek młyna i potok. Przedmiotem opracowania jest rozbudowa istniejącego młyna wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania. W historycznej części młyna zlokalizowano sale konsumpcyjne. W części rozbudowywanej przewidziano jedną dużą salę konsumpcyjną dla ponad 100 osób oraz funkcję hotelową. Hol będący parterowym łącznikiem pomiędzy nową a istniejącą częścią stanowi trzon komunikacyjny nowego obiektu.