Restudio Pracownia Architektoniczna – Rafał i Maciej Jacaszek | Gdańsk, Olsztyn :: Biblioteka Miejska w Iławie

Biblioteka Miejska w Iławie

01

Obiekt:
Biblioteka Miejska w Iławie

Typ:
Użyteczność publiczna

Faza:
Koncepcja / Projekt budowlany

Inwestor:
Gmina Miejska Iława

Lokalizacja:
Iława, ul. Jana III Sobieskiego

Powierzchnia użytkowa:
2 007 m2

Powierzchnia zabudowy:
1 101 m2

Powierzchnia działki:
5 039m2

Data:
2017r.

Zespół:
Maciej Jacaszek, Rafał Jacaszek, Marta Marszałek, Artur Dubis

Podstawowym celem projektu jest stworzenie prestiżowego obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej, o wysokich walorach architektonicznych, który honorując wartościowe otoczenie, w minimalnym stopniu będzie ingerował w istniejący starodrzew i nie spowoduje znacznych niwelacji terenu. Ważnym kryterium projektowym jest kryterium umiarkowania – budynek ma wpisać się, a nie konkurować z założeniem parkowym.

Koncepcja zakłada jak najlepsze wkomponowanie obiektu w otaczający krajobraz – stąd m. in. decyzja o podporządkowaniu wyeksponowanej ściany budynku charakterystycznemu szpalerowi starodrzewia, który pod kątem wkomponowany jest w założenie parkowe. Ta decyzja projektowa uczytelnia istniejące urbanistyczne założenie i eksponuje oś będącą zwornikiem terenów parkowych z bulwarami wokół Małego Jezioraka. Ważnym, realizowanym w pracy konkursowej pomysłem jest powiązanie całego założenia urbanistycznego z miastem: z ulicą Sobieskiego oraz bulwarami Jana Pawła II.